Oxford First Bilingual Dictionary: IsiZulu + English

R140,96

silungele abafundi bolimi lwesiNgisi nabafundi besiZulu abaseBangeni 2 kuya phezulu sihlangabezana nezidingo zokufundwa ezikoleni ukuze abafundi bakwazi ukusebenzisa isichazamazwi sinemifanekiso emihle eyimibala suitable for learners of English and learners of IsiZulu in Grade 2 and upwards meets curriculum requirement for learners to use a dictionary beautifully illustrated in colour

Authors

Language

Publisher

ISBN

9780190751074

Number Of Pages

0

File Size

22.12 mb

Format

PDF

Edition

0

Published

10-02-2019