Kwelingafelwa Nkonyane

R86,95

Sihlale sifunda ukuthi kunemihlaba nezinkanyezi ezizungeza ilanga kude lena emajukujukwini asekujuleni komkhathi. Ingabe kukhona yini abantu abahlala komunye wemihlaba esemkhathini? UNhlakanipho, umfana ongumlandi wale ndaba equkethwe kule ncwadi, wayithola le mpendulo ngendlela eyethusayo. Wathunjwa kanye nezinkomo zakubo ezimbili wagcina esezibona esekwelinye izwe khona lena emkhathini. Leli kwakuyizwe lapho kwakungayi khona olubuyayo. Yingani lezi zidalwa zasemkhathini zehlela emhlabeni wethu? Ingabe leso kwakuyisiphelo sempilo kaNhlakanipho?

Authors

Language

Publisher

ISBN

9780190758172

Number Of Pages

0

File Size

3.60 mb

Format

EPUB

Edition

0

Published

02-12-2019